Contact

54/16 Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh,Viet Nam

tel:  +84 28 730 599 69

email: district1architects@gmail.com

facebook: district1architects

Instagram: district1_architects