Những năm gần đây, kiến trúc Việt Nam trở nên đa thanh, đa dạng hơn nhờ sự xuất hiện của rất nhiều cá nhân và các văn phòng kiến trúc trẻ. Vì còn trẻ nên có thể họ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nguồn năng lượng từ họ đã đem đến sự tươi mới cho cộng đồng kiến trúc cũng như thêm lựa chọn cho các chủ đầu tư. District1architects là một văn phòng trẻ do kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1989) sáng lập đầu năm 2018. Thực ra, họ chưa muốn nói nhiều về mình và sự khiêm tốn như vậy ở người trẻ là rất cần thiết. Tuy nhiên, với quan điểm khuyến khích và cổ xúy cho những nhân tố tới, chuyên mục Kiến trúc kỳ này sẽ giới thiệu về họ, quan điểm về nghề nghiệp và một dự án mới nhất mà họ vừa thực hiện ở TP. Hồ Chí Minh.